W Ząbkach dojdzie do demontażu i odbioru materiałów, które zawierają azbest!

W Ząbkach dojdzie do demontażu i odbioru materiałów, które zawierają azbest!

6 marca, 2020 0 przez Redakcja

Burmistrzyni Miasta Ząbki poinformowała o zaistnieniu możliwości zgłaszania przez osoby fizyczne planów usuwania materiałów, które zawierają azbest. Wszystko to z powodu troski o zdrowie mieszkańców Ząbek, a także w trosce o środowisko naturalne.

Urząd Miasta czeka na wnioski mieszkańców
Każdy, kto ma zamiar usunąć odpady zawierające azbest, może zgłosić to do dnia 20 kwietnia w Urzędzie Miejskim Miasta Ząbki. Niezbędne do tego druki i formularze można odebrać w Urzędzie Miejskim Miasta Ząbki na pierwszym piętrze – dostępne są w pokojach 14 i 15. Istnieje też możliwość pobrania ich ze strony internetowej urzędu miejskiego Miasta Ząbki.Stosowne druki i formularze w tym przypadku znajdują się w zakładce “Gospodarka Odpadami – Azbest”.

Bezpłatna utylizacja
Odbiór i utylizacja azbestu lub zlikwidowanie azbestowego pokrycia dachowego zrealizowane zostaną przez stosownego przedsiębiorcę, który podpisał z Urzędem Miejskim MIasta Ząbki stosowną umowę. Nie obciąży to budżetu mieszkańców danej nieruchomości.