Na ulicy Różanej, ulicy Herberta i ulicy Powstańców w Ząbkach pojawią się utrudnienia

Na ulicy Różanej, ulicy Herberta i ulicy Powstańców w Ząbkach pojawią się utrudnienia

17 lutego, 2020 0 przez Redakcja

Roboty i inwestycje drogowe, które w tym momencie trwają na terenie Ząbek mogą się w najbliższym czasie bardzo poważnie rozwinąć. Wszystko dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym, które pozwalają prowadzić prace w szerzej nakreślonym zakresie.

Zmiany w organizacji ruchu
Firma KROL, która jest wykonawcą budowy ulicy Herberta poinformowała o wdrożeniu koniecznych na tym etapie prowadzonych prac zmian, które dotkną organizacji ruchu. Wszystko to w związku z budową ronda, które mieścić się będzie przy ulicy Powstańców. Stworzone w ten sposób skrzyżowanie będzie mogło połączyć ulicę Powstańców razem z ulicą Różaną i ulicą Herberta.

Planowane kolejne inwestycje
Ulica Herberta jest właśnie budowana, a do budowy ulicy Różanej ogłoszono niedawno przetarg, który ma na celu wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. W tym momencie prowadzonych prac zachowana zostanie przejezdność na ulicy Powstańców. W związku ze zmianami w organizacji ruchu wykonawca zwraca się z prośbą o pilne usunięcie pojazdów, które znajdują się w obszarze, który dotkną prace drogowe.